หลักสูตร นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพแบบบูรณาการ รุ่นที่ 1 (สื่่่อมวลชนสัมพันธ์)

หลักสูตรนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพแบบบูรณาการ รุ่นที่ 1 (สื่อมวลชนสัมพันธ์)

    เสริมสร้างศักยภาพสู่นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพแบบบูรณาการ เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในงานประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร การรู้เท่าทันสื่อและกลุ่มเป้าหมายยุคดิจิทัล การผลิตสื่อออนไลน์ กลยุทธ์ข้อมูลข่าวสารและช่องทางการเผยแพร่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์หรือด้านสื่อสารมวลชน ระดับปฏิบัติการและผู้บริหารระดับต้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
    เน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น เสริมสร้างเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ ศึกษาดูงาน และนำเสนอความคิดเห็นสู่เวทีสาธารณะผ่านกิจกรรมเสวนาทางวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์ร่วมสมัย

📅 ระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 23 ก.พ. – 29 เม.ย.65 (ทุกวันพุธ-ศุกร์)
📞 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 09 1718 4887 (คุณภวริศา)
สมัครลงทะเบียนเรียนได้เลย คลิก >> bitly.com/registerPR


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar