งานบริการหอพัก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
ขั้นตอนการชำระเงินผ่านทาง Mobile Banking (กรณีธุระส่วนตัว) |
ใบนำจ่ายเงินกรณีมาธุระส่วนตัว |
ใบนำจ่ายเงินกรณีเบิกจากหน่วยงาน |
สถิติการเข้าพักหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ |
สรุปประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ |


คะแนนโหวต :