งานบริการหอพัก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
ขั้นตอนการชำระเงินผ่านทาง Mobile Banking (กรณีธุระส่วนตัว) |
ใบนำจ่ายเงินกรณีมาธุระส่วนตัว |
ใบนำจ่ายเงินกรณีเบิกจากหน่วยงาน |
สถิติการเข้าพักหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ ปี 2565 (6 เดือนแรก) |
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ หอพักกระดังงา ปี 2565 |
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ หอพักการเวก ปี 2565 |
สถิติการเข้าพักหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ ปี 2564 |
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ หอพัก สปช. ปี 2563 |
สถิติการเข้าพักหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ ปี 2566 (4 เดือนแรก) |


คะแนนโหวต :