ขอปิดรับการจองเข้าพักหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2567 เนื่องจากมีผู้เข้าพักเต็มทุกห้อง

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
บันทึกขอแจ้งงดบริการหอพัก.doc 344.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar