ขอปิดรับการจองเข้าพักหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 เนื่องจากมีผู้เข้าพักเต็มทุกห้อง

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar