เสวนา สื่อสารอย่างไร...ให้คนไทยร่วมฝ่าวิกฤต-19

การสื่อสารในยุคโควิด-19 ต้องมีการวางแผนการสื่อสารที่เหมาะสม มีความน่าเชื่อถือ รวดเร็ว ลดขั้นตอน ทันเหตุการณ์ 

นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการเสวนาในรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ สื่อสารอย่างไร ให้คนไทยร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 โดยมีวิทยากร ประกอบด้วย อาจารย์ นพ.ลัญฉน์ศักดิ์ อรรฆยากร ศูนย์ชีวาภิบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (ศบค.) รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก ประธานคณะนิติศาสตร์วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย คุณอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ รองประธานกรรมการ บมจ.จีเอ็ม มัลติมีเดีย บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คุณไอรยา อัลราวีย์ บรัศว์ตฤณ บรรณาธิการเว็บไซต์อีจัน คุณธีร์วัฒน์ ชูรัตน์ ผู้ประกาศข่าว ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสารธารณะ Thai PBS ผู้ดำเนินรายการ การเสวนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสะท้อนมุมมองจากนักวิชาการและสื่อมวลชน นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขปัญหาแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเกิดความร่วมมือของประชาชนเพื่อฝ่าสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 

จัดโดย ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การบริหารกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ (Strategic PR Management) รุ่นที่ 14

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม