นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพแบบบูรณาการ รุ่นที่ 1 (สื่่อมวลชนสัมพันธ์) ***ยกเลิกการอบรม***

image

ค่าลงทะเบียน  55,000  บาท

QR Code ใบสมัครหลักสูตร นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพแบบบูรณาการ รุ่นที่ 1 (สื่อมวลชนสัมพันธ์)

Link ใบสมัครหลักสูตร นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพแบบบูรณาการ รุ่นที่ 1 (สื่อมวลชนสัมพันธ์)

https://forms.gle/Enuphy42VUMygTfKA

***ยกเลิกการอบรม***

ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน
23 กุมภาพันธ์ 2565 - 29 เมษายน 2565
ข้อมูลการติดต่อ
นางสาวภวริศา นิภาวัฒนพงศ์
หมายเลขโทรศัพท์
091-7184887
สถานที่จัดงาน
สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน 23 ก.พ. 2565 (08.00) - 29 เม.ย. 2565 (16.00)
วันที่รับสมัคร 28 ต.ค 2564 (00.00) - 23 ก.พ. 2565 (09.00)
ค่าใช้จ่าย 55,000.00 บาท
วันที่ชำระเงิน 28 ต.ค 2564 (00.00) - 23 ก.พ. 2565 (09.00)
ข้อมูลการติดต่อ
อีเมล์ Pawarisa.n@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 091-7184887
Facebook https://www.facebook.com/iprtraining1/?ref=pages_you_manage
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
1 นางสาวภวริศา นิภาวัฒนพงศ์ ส่วนบริหารการฝึกอบรม 091-7184887 Pawarisa.n@hotmail.com

แผนที่


รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
โครงการ หลักสูตรนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพแบบบูรณาการ รุ่นที่ 1.pdf |
ตารางสอน หลักสูตรนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพแบบบูรณาการ รุ่นที่ 1.pdf |