งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ ดิจิทัล รุ่นที่ 18 (Online) ***อบรมเสร็จสิ้นแล้ว***

image

ค่าลงทะเบียน  3,900  บาท

QR Code ใบสมัครงานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ ดิจิทัล รุ่นที่ 18 (Online)

Link ใบสมัครงานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ ดิจิทัล รุ่นที่ 18 (Online)

https://forms.gle/fQ27wdCxikAntX9QA

***อบรมเสร็จสิ้นแล้ว***

ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน
8 กุมภาพันธ์ 2565 - 11 กุมภาพันธ์ 2565
ข้อมูลการติดต่อ
นางสาวจิราภรณ์ พรมรังฤทธิ์
หมายเลขโทรศัพท์
091-2299257
สถานที่จัดงาน
สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน 8 ก.พ. 2565 (08.00) - 11 ก.พ. 2565 (16.00)
วันที่รับสมัคร 28 ต.ค 2564 (00.00) - 8 ก.พ. 2565 (09.00)
ค่าใช้จ่าย 3,900.00 บาท
วันที่ชำระเงิน 28 ต.ค 2564 (00.00) - 8 ก.พ. 2565 (09.00)
ข้อมูลการติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 091-2299257
Facebook https://www.facebook.com/iprtraining1/?ref=pages_you_manage
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
1 นางสาวจิราภรณ์ พรมรังฤทธิ์ ส่วนบริหารการฝึกอบรม 091-2299257 Ammnaya@hotmail.com

แผนที่


รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
โครงการ หลักสูตร งานเขียนฯ รุ่นที่ 18.pdf |
ตารางสอน หลักสูตร งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 18.pdf |