การจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร รุ่นที่ 13 (Online) ***อบรมเสร็จสิ้นแล้ว***

image

ค่าลงทะเบียน  3,900  บาท

QR Code ใบสมัครหลักสูตร การจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร รุ่นที่ 13 (Online)

Link ใบสมัครหลักสูตร การจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร รุ่นที่ 13 (Online)

https://forms.gle/Ugd7wGyZNPp3ZAdx9

***อบรมเสร็จสิ้นแล้ว***

ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน
1 กุมภาพันธ์ 2565 - 4 กุมภาพันธ์ 2565
ข้อมูลการติดต่อ
นางวันเพ็ญ ภูช่างทอง
หมายเลขโทรศัพท์
092-9881565
สถานที่จัดงาน
สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน 1 ก.พ. 2565 (08.00) - 4 ก.พ. 2565 (16.30)
วันที่รับสมัคร 28 ต.ค 2564 (00.00) - 1 ก.พ. 2565 (09.00)
ค่าใช้จ่าย 3,900.00 บาท
วันที่ชำระเงิน 1 พ.ย. 2564 (00.00) - 1 ก.พ. 2565 (09.00)
ข้อมูลการติดต่อ
อีเมล์ Wanpen_newpen@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 092-9881565
Facebook https://www.facebook.com/iprtraining1/?ref=pages_you_manage
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
1 นางวันเพ็ญ ภูช่างทอง ส่วนบริหารการฝึกอบรม 092-9881565 Wanpen_newpen@hotmail.com

แผนที่


รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
ตารางสอน หลักสูตร การจัดทำแผนฯ รุ่นที่ 13 Online.pdf |
โครงการ หลักสูตร การจัดทำแผนฯ รุ่นที่ 13.pdf |