การบริหารกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ (Strategic PR Management) รุ่นที่ 15 ***ยกเลิกการอบรม***

image

ค่าลงทะเบียน  60,000  บาท

QR Code ใบสมัครหลักสูตร การบริหารกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 15

Link ใบสมัครหลักสูตร การบริหารกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 15

https://forms.gle/1J6GXJavpbpN9J9g6

***ยกเลิกการอบรม***

ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน
11 พฤษภาคม 2565 - 8 กรกฎาคม 2565
ข้อมูลการติดต่อ
นางเอมอร นริศรางกูร
หมายเลขโทรศัพท์
085-1598388
สถานที่จัดงาน
สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน 11 พ.ค. 2565 (08.00) - 8 ก.ค. 2565 (16.00)
วันที่รับสมัคร 28 ต.ค 2564 (00.00) - 11 พ.ค. 2565 (09.00)
ค่าใช้จ่าย 60,000.00 บาท
วันที่ชำระเงิน 28 ต.ค 2564 (00.00) - 11 พ.ค. 2565 (09.00)
ข้อมูลการติดต่อ
อีเมล์ Aimorn_n@prd.go.th
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 085-1598388
Facebook https://www.facebook.com/iprtraining1/?ref=pages_you_manage
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
1 นางเอมอร นริศรางกูร ส่วนบริหารการฝึกอบรม 085-1598388 Aimorn_n@prd.go.th

แผนที่


รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
ตารางฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 15.pdf |
โครงการหลักสูตรการบริหารกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์รุ่นที่ 15.pdf |