พัฒนาการสื่อสารยุคดิจิทัล รุ่นที่ 9 ***อบรมเสร็จสิ้นแล้ว***

image

ค่าลงทะเบียน  5,900  บาท

QR Code ใบสมัครหลักสูตรพัฒนาการสื่อสารยุคดิจิทัล รุ่นที่ 9

Link ใบสมัครหลักสูตรพัฒนาการสื่อสารยุคดิจิทัล รุ่นที่ 9

https://forms.gle/k2iq1iAYrNmYecF39

 

ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน
23 พฤษภาคม 2565 - 26 พฤษภาคม 2565
ข้อมูลการติดต่อ
นางสาวนัฏฐนันท์ เศวตเลข
หมายเลขโทรศัพท์
089-3051256
สถานที่จัดงาน
สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน 23 พ.ค. 2565 (08.00) - 26 พ.ค. 2565 (16.00)
วันที่รับสมัคร 27 ต.ค 2564 (00.00) - 23 พ.ค. 2565 (09.00)
ค่าใช้จ่าย 5,900.00 บาท
วันที่ชำระเงิน 1 พ.ย. 2564 (00.00) - 23 พ.ค. 2565 (09.00)
ข้อมูลการติดต่อ
อีเมล์ Meenat199@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 089-3051256
Facebook https://www.facebook.com/iprtraining1/?ref=pages_you_manage
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
1 นางสาวนัฏฐนันท์ เศวตเลข หัวหน้าส่วนอำนวยการ 089-3051256 Meenat199@hotmail.com

แผนที่


รูปภาพ
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

ไฟล์เอกสารประกอบ
ตารางหลักสูตร พัฒนาการสื่อสารยุคดิจิทัล รุ่นที่ 9.pdf |
โครงการหลักสูตร พัฒนาการสื่อสารยุคดิจิทัล รุ่นที่ 9.pdf |
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร พัฒนาการสื่อสารยุคดิจิทัล#9.pdf |