นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR รุ่นที่ 13 ***อบรมเสร็จสิ้นแล้ว***

image

ค่าลงทะเบียน  5,900  บาท

QR Code ใบสมัครหลักสูตรนักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR รุ่นที่ 13

Link ใบสมัครหลักสูตรนักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR รุ่นที่ 13

https://forms.gle/Swnb4HR4khzNfG3Y6

***อบรมเสร็จสิ้นแล้ว***

ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน
14 มีนาคม 2565 - 17 มีนาคม 2565
ข้อมูลการติดต่อ
นางสาวสุชาดา ธุมะลิ
หมายเลขโทรศัพท์
092-2468495
สถานที่จัดงาน
สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน 14 มี.ค. 2565 (08.00) - 17 มี.ค. 2565 (17.00)
วันที่รับสมัคร 8 พ.ย. 2564 (00.00) - 11 มี.ค. 2565 (16.00)
ค่าใช้จ่าย 5,900.00 บาท
วันที่ชำระเงิน 28 ต.ค 2564 (00.00) - 14 มี.ค. 2565 (09.00)
ข้อมูลการติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 092-2468495
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
1 นางสาวสุชาดา ธุมะลิ หัวหน้าส่วนบริหารการฝึกอบรม 092-2468495

รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
ตารางอบรม หลักสูตร นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR รุ่นที่ 13.pdf |
โครงการ หลักสุตร นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล รุ่นที่ 13.pdf |