ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับสูง รุ่นที่ 9 ***เต็มแล้ว***

image

ค่าลงทะเบียน  4,500  บาท

QR Code ใบสมัครหลักสูตร ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับสูง รุ่นที่ 9

Link ใบสมัครหลักสูตร ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับสูง รุ่นที่ 9

https://forms.gle/CMjzpSzt8xp2kbPb6

***เต็มแล้ว***

ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน
24 สิงหาคม 2565 - 26 สิงหาคม 2565
ข้อมูลการติดต่อ
นางสาวธนิดา ปัทมพรพงศ์
หมายเลขโทรศัพท์
085-9539164
สถานที่จัดงาน
สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน 24 ส.ค. 2565 (08.00) - 26 ส.ค. 2565 (17.00)
วันที่รับสมัคร 28 ต.ค 2564 (00.00) - 25 ส.ค. 2565 (00.00)
ค่าใช้จ่าย 4,500.00 บาท
วันที่ชำระเงิน 28 ต.ค 2564 (00.00) - 25 ส.ค. 2565 (00.00)
ข้อมูลการติดต่อ
อีเมล์ [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 085-9539164
Facebook https://www.facebook.com/iprtraining1/?ref=pages_you_manage
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
1 นางสาวธนิดา ปัทมพรพงศ์ หัวหน้าส่วนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 085-9539164 [email protected]

แผนที่


รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
โครงการอบรมหลักสูตรกสทช_รุ่นที่9_2565 แบบมีตารางสอน.pdf |