สรุปประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม
 
สรุปประเมินผลความพึงพอใจในภาพรวมของหลักสูตร ปี 2565 ( 6 เดือนแรก )

 

 

 

สรุปประเมินผลความพึงพอใจในภาพรวมของหลักสูตร ปี 2564

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
สรุปประเมินผลความพึงพอใจในภาพรวมของหลักสูตร ปี 2563.pdf |


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar