พิธีปิดการอบรมหลักสูตรการบริหารกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์รุ่นที่ 14

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (นางพิชญา เมืองเนาว์) ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม ในรูปแบบออนไลน์ ตามวิถีชีวิตใหม่ New Normal โดยมี ผู้อำนวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์ (นางเสาวรีย์ อัมภสุวรรณ์) กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 25 คน หลักสูตร “การบริหารกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ (Strategic PR Management)” รุ่นที่ 14 ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar