การสื่อสารทางการเมือง (Political Communication)

 

 

หลักสูตร “การบริหารกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ (Strategic PR Management)” รุ่นที่ 14 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อวิชา การสื่อสารทางการเมือง (Political Communication) บรรยายโดย รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ซึ่งเป็นการบรรยายในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings

.

กฤษฎากร/ข่าว

ภาวัช/ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม