การผลิตสื่อVDOนำเสนองาน

 

     

ในการผลิตสื่อVDOนำเสนองานนั้น การวางโครงเรื่องเป็นสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึง การเตรียมเรื่องเล่า (VDO Storytelling) ต้องเลือกเรื่องที่อยู่ในกระแส อยู่ในความสนใจ ต้องรู้วัตถุประสงค์ว่าทำไปทำไม WHY ใครคือกลุ่มเป้าหมาย คุณค่าที่จะได้รับคืออะไร Content ต้องลำดับโครงเรื่องเข้าใจง่าย มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ โดย อ.สราวุฒิ ทองศรีคำ บรรยายการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ในหัวข้อวิชา "การผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัล" หลักสูตร “พัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ระดับต้น” รุ่นที่ ๓ วันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

วันเพ็ญ ภูช่างทอง/ข่าว

พิมพ์ปวีณ์/ข่าว

ธีร์ นาคเมือง/ภาพ

สุประวัติ เภสัชชา/ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม