ขอปิดรับการจองเข้าพักหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม – 20 ธันวาคม 2566 เนื่องจากมีผู้เข้าพักเต็มทุกห้อง

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar