นางสาวอารยา สุวิเศษศักดิ์

นางสาวอารยา สุวิเศษศักดิ์

บรรยายหัวข้อวิชา  การเขียนสคริปต์ และฝึกปฏิบัติพิธีกร


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar