ประกาศสถาบันการประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการอบรมของ สปช. ด้วยวิธี e-bidding.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar