ประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริหารจัดการหอพัก สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และ TOR

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริหารจัดการหอพัก สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf |
รายละเอียดคุณลักษณะ (TOR).pdf |


คะแนนโหวต :