ประกาศสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image รูปภาพ
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf |


คะแนนโหวต :