ประกาศสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

    


  วันที่แผยแพร่ 3/11/2564

คะแนนโหวต :