ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ (อาคารกระดังงา - อาคารการเวก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศร่างขอบเขตของงานโครงการจ้างเหมาบริการจัดการอาคารหอพัก สปช_compressed.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar