ประกาศ สถาบันการประชาสัมพันธ์กรุงเทพฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารหอพักสถาบัน การประชาสัมพันธ์ (อาคารกระดังงา - อาคารการเวก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
สำเนาประกาศยกเลิกบริหารจัดการหอพัก ปี 2567.PDF |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar