ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับกลาง รุ่นที่ 9 ***เต็มแล้ว***

image

ค่าลงทะเบียน  4,000  บาท

QR Code ใบสมัครหลักสูตร ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับกลาง รุ่นที่ 9

Link ใบสมัครหลักสูตร ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับกลาง รุ่นที่ 9

https://forms.gle/iBd9VXSeBbRpRT3S6

***เต็มแล้ว***

ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน
16 สิงหาคม 2565 - 19 สิงหาคม 2565
ข้อมูลการติดต่อ
นางสาวธนิดา ปัทมพรพงศ์
หมายเลขโทรศัพท์
085-9539164
สถานที่จัดงาน
สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน 16 ส.ค. 2565 (08.00) - 19 ส.ค. 2565 (17.00)
วันที่รับสมัคร 28 ต.ค 2564 (00.00) - 16 ส.ค. 2564 (09.00)
ค่าใช้จ่าย 4,000.00 บาท
วันที่ชำระเงิน 28 ต.ค 2564 (00.00) - 16 ส.ค. 2565 (09.00)
ข้อมูลการติดต่อ
อีเมล์ thanida_p@prd.go.th
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 085-9539164
Facebook https://www.facebook.com/iprtraining1/?ref=pages_you_manage
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
1 นางสาวธนิดา ปัทมพรพงศ์ หัวหน้าส่วนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 085-9539164 thanida_p@prd.go.th

แผนที่


รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
โครงการอบรมหลักสูตรกสทช_รุ่นที่9_2565 แบบมีตารางสอน.pdf |