ค้นหาขั้นสูง
 โบว์ชัว
ดูทั้งหมด>
 Download
ดูทั้งหมด>
 คุ๋มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดฝึกอบรม
ดูทั้งหมด>
รูปกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ทักษะสำหรับผู้บริหารทีมข่าวแบบมืออาชีพ" (Leading Editorial Teams) (03/09/2557)
ข้าราชการเจ้าหน้าที่สถาบันการประชาสัมพันธ์แสดงความยินดีในวันคล้ายวันเกิดท่าน รปส.จรูญ ไชยศร (17/06/2557)
พิธีเปิดหลักสูตร ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับสูง รุ่นที่ 2 (21/05/2557)
กีฬา 81 ปีกรมประชาสัมพันธ์ ยังคงมุ่งมั่นรับใช้สังคมไทย (02/05/2557)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร"STRATEGIC PR"รุ่นที่ 8 (22/04/2557)
อ่านทั้งหมด     
หลักสูตรประจำปี2558
ปฎิทินหลักสูตรประจำปี 2558 (06/10/2557)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวสาร
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (23/09/2558)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาทักษะดุริยางคศิลปินและคีตศิลปิน" (14/09/2558)
พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาผู้บริหารระดับกลางที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่” รุ่นที่ 2 (14/09/2558)
หลักสูตร "พัฒนาผู้บริหารระดับกลางที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่" รุ่นที่ 2 เข้าศึกษาดูงานการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการของหน่วยงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี (09/09/2558)
หลักสูตร "พัฒนาผู้บริหารระดับกลางที่ได้รับการแต่ตั้งใหม่" รุ่นที่ 2 เข้ารับฟังบรรยายสรุปหัวข้อ "การบริหารจัดการองค์กร และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร" ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (09/09/2558)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (23/09/2558)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาทักษะดุริยางคศิลปินและคีตศิลปิน" (14/09/2558)
พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาผู้บริหารระดับกลางที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่” รุ่นที่ 2 (14/09/2558)
หลักสูตร "พัฒนาผู้บริหารระดับกลางที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่" รุ่นที่ 2 เข้าศึกษาดูงานการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการของหน่วยงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี (09/09/2558)
หลักสูตร "พัฒนาผู้บริหารระดับกลางที่ได้รับการแต่ตั้งใหม่" รุ่นที่ 2 เข้ารับฟังบรรยายสรุปหัวข้อ "การบริหารจัดการองค์กร และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร" ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (09/09/2558)
อ่านทั้งหมด     
กิจกรรม
พิธีปิดหลักสูตร "Strategic PR Management" รุ่นที่ 9 (06/06/2558)
การวิพากษ์ผลงาน หลักสูตร "Strategic PR Management” รุ่นที่ 9 (03/06/2558)
ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ดร.จรูญ ไชยศร (รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์) ได้รับพระราชทานรางวัลเทพทอง ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง (10/03/2558)
หลักสูตร "การประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลมืออาชีพ" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 (10/03/2558)
ปรับพฤติกรรมชีวิต Fit & Firm (12/02/2558)
อ่านทั้งหมด     
วิดีโอหลักสูตรและกิจกรรม
หลักสูตรงานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดย ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี (04/03/2558)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) รุ่นที่ 2 (24/02/2558)
หลักสูตรการใช้คำราชาศัพท์ รุ่นที่ 1 โดยนางสิริเสาวภา ฤกษ์นันท์ (18/02/2558)
หลักสูตรการใช้คำราชาศัพท์ รุ่นที่ 1 โดยนายสุทัศน์ ราศรีชัย (18/02/2558)
การฝึกอบรม"การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายใต้นโยบายการกำกับดูแลที่ดี การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน" (22/06/2555)
อ่านทั้งหมด     
ลงนามสมุดเยี่ยม
รายการสมุดเยี่ยมชม
ไม่มีข้อความเยี่ยมชม
ค้นหาขั้นสูง
ดาวน์โหลด > คุ๋มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดฝึกอบรม
ชื่อเอกสาร ขนาด (KB.) จำนวนโหลด
♦    4+ตารางขว...pdf
ตาราง

     วันที่สร้าง : 12 ต.ค. 2553 (13:28:25)
     วันที่แก้ไขล่าสุด : 12 ต.ค. 2553 (01:58:07)
215.77 1,152
♦    3 คู่มือเกณฑ์การอบรม.pdf
คู่มือ

     วันที่สร้าง : 12 ต.ค. 2553 (13:28:25)
     วันที่แก้ไขล่าสุด : 12 ต.ค. 2553 (01:31:08)
203.89 857
♦    2 คำนำสารบั...pdf
สารบัญ

     วันที่สร้าง : 12 ต.ค. 2553 (13:28:25)
     วันที่แก้ไขล่าสุด : 12 ต.ค. 2553 (01:30:55)
61.85 204
♦    1 ปกแนวตั้ง.pdf
ปก

     วันที่สร้าง : 12 ต.ค. 2553 (13:28:25)
     วันที่แก้ไขล่าสุด : 12 ต.ค. 2553 (01:30:33)
351.92 182
หน้า : [ 1 ]
FONTSIZE
 
« ตุลาคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด